Lời kêu gọi “KHÁNG TRUNG CỨU QUỐC

Lời kêu gọi “KHÁNG TRUNG CỨU QUỐC”

Như chúng ta đã biết Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ giả tâm ,âm mưu thôn tính đất nước ta ,chúng (TQ) dùng đủ mọi thủ đoạn vừa dùng vũ lực cứng như quân đội ,vừa dùng vũ lực mềm như tiền bạc ,văn hóa …chúng tung tiền ra mua chuộc cán bộ lãnh đạo nước ta ,thậm chí trong việc dụ dỗ ,gài bẫy đối tượng, hoặc đe dọa đối tượng khiến họ đi đến chỗ bị thu phục và làm tay sai cho chúng để thực hiện âm mưu ,dã tâm xâm lược nước Việt…!

Trong đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thực thi sứ mệnh “Chỉnh đốn ,cũng cố thống nhất Đảng Việt-Trung” nhằm xây dựng một bộ máy Đảng thuần phục ,tuyệt đối trung thành với Trung Quốc ,trong sứ mệnh này Tổng bí thư đã dùng đến công cụ chống tham nhũng cũng như các cải cách trong nhân sự để thanh trừng ,tiêu diệt những đảng viên có tư tưởng ,đường lối chống Trung Quốc …Chúng (TQ) sẽ thao túng ,điều hành qua bộ máy Đảng thuần phục này để cai trị người dân ta trong thời gian “TỰ TRỊ-THUỘC TRỊ” cho đến ngày “SÁP NHẬP” ..!

Hiện tại chúng đã và đang thực thi chính sách “giết sạch” đối với dân tộc ta bằng cuộc chiến chất độc hóa học , chúng (TQ) đầu độc dân tộc ta để biến dân tộc ta trở thành một dân tộc “BỆNH HOẠN” , chúng (TQ) thực hiện gián tiếp và trực tiếp thông qua lương thực ,thực phẩm ,hóa chất ,hóa phẩm màu ,thuốc tây ,thuốc lá ,ma túy thậm chí là “GẠO GIẢ”..v..v.. …để biến dân tộc ta trở thành một dân tộc bệnh hoạn mà ở đó làm cho dân tộc ta mất bản lĩnh chính trị ,mất khả năng phản kháng , chống trả khi chúng chính thức tiếp quản cai trị dân tộc ta…!

Bằng chính sách “phá sạch” đất nước ta ,chúng cho xây dựng những nhà máy ,dự án nhằm mục đích lợi nhuận kinh tế và hủy hoại môi trường sống của nước ta như Formsoa ,bauxite ,Lee&Men hay những nhà máy nhiệt điện ..v…v…

Trong thời gian gần đây chúng điên cuồng leo thang thêm một bước rất nghiêm trọng trong vấn đề xâm lăng lãnh thổ nước ta ,chúng liên tục xâm chiếm vùng lãnh hải nước ta qua chính sách vũ lực đe dọa mà ở đó chính quyền ta đã không có sự phản kháng ,hay hành động bảo vệ nào mà còn ngược lại chính quyền ta đã đáp ứng những yêu sách ,chính sách của chúng (TQ) để biến lãnh thổ đất nước ta về tay chúng bằng một cách hợp pháp ,điều đó đã làm cho lãnh thổ nước Việt rơi vào tay kẻ xâm lăng ,đất nước chúng ta đã mất độc lập chủ quyền ngay trên lãnh thổ nước ta ..chúng ta đã mất quyền làm chủ đất nước ta ..!

Người dân ta ,quân nhân ta hãy hiểu điều gì khi đất nước chúng ta không còn một ai ,không còn người dân nào ,không còn đảng viên nào đứng lên để lên tiếng ,để phản kháng ,để chống lại giặc Trung Quốc đang ngày đêm xâm lược ,thôn tính nước ta và rồi điều đó sẽ đưa dân tộc ,đất nước ta sẽ đi về đâu ..?

Chúng tôi kêu gọi đồng bào, nhân sĩ, trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh hưởng ứng và tham gia hoạt động của phong trào “KHÁNG TRUNG CỨU QUỐC” không phân biệt đảng chính trị, tổ chức hội đoàn, tôn giáo, sắc tộc hãy mạnh dạn đứng lên cùng quyết chí một lòng dẹp tan bọn Trung Quốc xâm lược…Tình đoàn kết trong nghĩa đồng bào là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, thông minh nhất để chiến thắng bất cứ kẻ thù nào ..!

 

Bài Khác