LM NGUYỄN VĂN LÝ KHÓC BÁO ĐỘNG ĐẠI CAO ĐIỂM KHẨN CẤP SỐ 110, NGÀY 30.01.2019

LM NGUYỄN VĂN LÝ KHÓC BÁO ĐỘNG ĐẠI CAO ĐIỂM KHẨN CẤP SỐ 110, NGÀY 30.01.2019

…Rất khổ tâm là từ 04.01.2019, Đức TGM Chủ tịch HĐGMVN, 2 Đức Giám mục Giám quản & Phụ tá Tòa TGM Sài Gòn, LM Tổng Đại Diện TGP SGN, Ủy Ban Công Lý Hòa Bình TGP SGN, Linh mục Quản xứ Giáo xứ Lộc Hưng là 6 Pháp Nhân trách nhiệm chính của GHCGVN hiện nay về các bất công quá lộ liễu Ác Nô Cộng đang đàn áp # 600 Dân Oan Lộc Hưng, thì 6 Pháp Nhân này đồng lõa tội ác, hoàn toàn im lặng, bỏ rơi Lộc Hưng ! Dù 1 Lời Cầu Nguyện Công Khai cho Tổ Quốc lâm nguy, An Cư, Cồn Dầu, Dũng Lạc, Liên Trì, Lộc Hưng, Thiên An, Thủ Thiêm…cũng không hề có ! Công khai nịnh bợ Nô Cộng hơn, ngày 25.01.2019, LM Quản xứ Giáo xứ Lộc Hưng đã thay Cán Bộ, kêu gọi các gia đình Dân Oan Lộc Hưng còn lại, nhận tiền hỗ trợ quá gian xảo của Nô Cộng SGN !!!

——

Đại Báo Động Cao Điểm Khẩn Cấp số 110 ngày 30.01.2019

TẾT KỶ HỢI 2019 LÀ TẾT TỔ QUỐC KHÓC !

Chảo Lửa Đất Việt Đang Bừng Cháy ! Cố Giữ Chảo Lửa Lộc Hưng Cháy Tiếp !

Kính thưa Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước !

DÂN OAN CỦA CHẢO LỬA LỘC HƯNG ĐANG TỔNG HỢP

ĐIỂN HÌNH TẤT CẢ TỘI ÁC CỦA VIỆT NÔ CỘNG

CƯỚP ĐẤT CỦA QUỐC DÂN VIỆT CẢ NƯỚC, ĐỂ BÁN CHO TÀU ÁC CỘNG !

LÀ NGÒI NỔ CHO TỔNG BIỂU TÌNH CAO ĐIỂM ĐẦU NĂM 2019,

NỖ LỰC KÉO SẬP VIỆT NÔ CỘNG, ĐUỔI ĐƯỢC TÀU ÁC CỘNG !

Toàn Quốc Dân Vững Tâm Hiệp Nguyện Nài Xin Nhà Cha Trời Phù Trợ

& Biểu Tình Đông Mạnh Như Vênêzuêla, Hỗ Trợ Dân Oan Cả Nước

& Tập Hợp Quốc Dân Việt Công Bố Loại Bỏ Bộ Chệt Trị Đảng Việt Nô Cộng !

Kính Mời Các Tôn Giáo – Đoàn Thể Đồng Loạt Dẫn Đầu Tổng Biểu Tình !

Suốt Tuần 30.01 – 03.02.2019, Mỗi Ngày & Suốt Năm 2019 !

Công Khai Công Bố Thẳng Tay Loại Bỏ Các Tay Sai Đầu Sỏ Của Tàu Ác Cộng !

Vứt Bỏ điều 4 luật đất đai rất độc hại năm 2013 “Đất đai toàn dân sở hữu, nhà nước quản lý”,

xúi Việt Nô Cộng gian xảo độc quyền cướp đất & máu của Dân, để bán cho Tàu Ác Cộng !

Vứt Bỏ Luật An Ninh Mạng Bịt Miệng Toàn Quốc Dân Việt từ ngày 01-01-2019 !

Phản Đối Việt Nô Cộng đàn áp dã man-bỏ tù-đánh chết Quốc Dân Việt Biểu Tình Cứu Nước !

1. Chảo Lửa Lộc Hưng Đã Bị Dập Tắt ! Cố Giữ Chảo Lửa Lộc Hưng Tiếp Tục Cháy !

1.1. Rất khổ tâm là từ 04.01.2019, Đức TGM Chủ tịch HĐGMVN, 2 Đức Giám mục Giám quản & Phụ tá Tòa TGM Sài Gòn, LM Tổng Đại Diện TGP SGN, Ủy Ban Công Lý Hòa Bình TGP SGN, Linh mục Quản xứ Giáo xứ Lộc Hưng là 6 Pháp Nhân trách nhiệm chính của GHCGVN hiện nay về các bất công quá lộ liễu Ác Nô Cộng đang đàn áp # 600 Dân Oan Lộc Hưng, thì 6 Pháp Nhân này đồng lõa tội ác, hoàn toàn im lặng, bỏ rơi Lộc Hưng ! Dù 1 Lời Cầu Nguyện Công Khai cho Tổ Quốc lâm nguy, An Cư, Cồn Dầu, Dũng Lạc, Liên Trì, Lộc Hưng, Thiên An, Thủ Thiêm…cũng không hề có ! Công khai nịnh bợ Nô Cộng hơn, ngày 25.01.2019, LM Quản xứ Giáo xứ Lộc Hưng đã thay Cán Bộ, kêu gọi các gia đình Dân Oan Lộc Hưng còn lại, nhận tiền hỗ trợ quá gian xảo của Nô Cộng SGN !!!

1.2. Giáo xứ Lộc Hưng ở Phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn thành lập từ thời 1954, hiện nay gồm # 4.500 Tín hữu trong # 650 gia đình. Hơn 150 gia đình canh tác 48.000 m2 đất, đã # 19 năm bị Việt Nô Cộng muốn cướp đất của Dân, nhưng chưa đuổi Dân đi được. 3 ngày 04, 08 & 12.01.2019, Việt Nô Cộng đã ngang ngược đưa xe ủi – lực lượng côn an vô đạo phá sập các Bàn Thờ Công Giáo, phá nát – san bằng # 200 ngôi nhà của hơn 150 gia đình, # 600 Dân Nghèo, 18 Thương Phế Binh VNCH bại liệt ! # 600 Dân Oan Lộc Hưng mất nhà & 48.000 m2 đất, sát Tết Kỷ Hợi 2019, không chỉ là chuyện đã thường quen xảy ra mấy chục năm qua. Lộc Hưng đang gánh chịu đủ toàn bộ các Ác Xấu của chế độ Việt Nô Cộng, là Đại Diện cao điểm tột đỉnh ! LÀ NGÒI NỔ TỔNG BIỂU TÌNH CAO ĐIỂM ĐỢT ĐẦU NĂM 2019 & ĐỢT CHUNG KẾT, DUY TRÌ CHẢO LỬA LỘC HƯNG TIẾP TỤC CHÁY ! PHẢI DẪN ĐẾN NỖ LỰC KÉO SẬP VIỆT NÔ CỘNG, ĐUỔI ĐƯỢC TÀU ÁC CỘNG NĂM 2019 !

1.3. # 600 Dân Oan Lộc Hưng dù đã sinh sống ở đây 64-65 năm từ 1954-1955, đủ giấy trao đất của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, nhưng Bộ Tài nguyên & Môi trường của Nô Cộng hôm 16.01.2019 đã gian ác ranh xảo xác định Dân Vườn rau Lộc Hưng không đủ điều kiện công nhận là người sử dụng đất hợp pháp. Để đoàn kết với tất cả Dân Oan cả Nước & # 600 Dân Oan Lộc Hưng, tất cả các Bạn THQDV ĐỀU TỰ NHẬN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM QUỐC DÂN VIỆT NÔ LỆ CỦA TÀU ÁC CỘNG ! KÍNH MỜI TẤT CẢ QUỐC DÂN VIỆT TỰ NGUYỆN XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỊ ĐÁNH, BỊ BẮT, BỊ TÙ GIAM & CÙNG HIỆP NGUYỆN TUYỆT THỰC VÔ THỜI HẠN NGAY KHI BỊ ĐÀN ÁP ! KÍNH MỜI CÁC BẠN KHÔNG THỂ XUỐNG ĐƯỜNG, CÙNG HIỆP NGUYỆN TUYỆT THỰC TỪ 22.01.2019 & CÁC NGÀY MỖI BẠN TỰ CHỌN, CHO ĐỢT ĐẦU NĂM 2019 !

1.4. Tại Thủ Thiêm, Cồn Dầu, Đồng Chiêm, An Cư, Bà Rịa, Bắc Giang, Dương Nội, Đồng Nai, Long An, Quảng Ngãi, Tây Nguyên, Thiên An, Văn Giang, Vân Đồn, Vũng Áng… khắp VN, Việt Nô Cộng luôn lấy điều 4 luật đất năm 2013 “Đất đai toàn dân sở hữu, nhà nước quản lý”, để ma xảo độc quyền cướp đất, nước mắt & máu của Dân, rồi biến thành luật : “Đất đai Tàu Ác Cộng sở hữu, đảng Việt Nô Cộng quản lý, toàn quyền trao cho Tàu Ác Cộng”. # 2.000 Giáo Dân Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng bị buộc rời Giáo xứ 143 tuổi từ 2010, # 60.000 Dân Oan của 14.600 Gia Đình Dân Nghèo Thủ Thiêm đang bị cướp đất từ 20 năm qua, Chùa Liên Trì, Q.2, Sài Gòn bị san bằng 2016, Chùa An Cư, Đà Nẵng bị phá nát 2018, Đan viện Thiên An, Huế bị cướp đất từ 2008, Trường Dũng Lạc Tòa TGM Hà Nội 29 phố Nhà Chung bị đoạt 2018… khắp VN, là tổng hợp tất cả Ác Tâm, Bất Công, Bạo Lực, Bịp Lừa, Bít Lấp, Bóc Lột, Dã Man, Độc Tài, Giàu Gian, Tham Gạt, Vô Đạo, Vô Thần do Chủ Nghĩa Cộng Ảo Bịp & Chủ Nghĩa Tàu Ác Cộng đã đào tạo đảng Việt Nô Cộng siêu nghề Bán Nước, Ngụy Biện, Xảo Nô Tàu Ác Cộng… rồi gom tiền mua sẵn nhà ở Âu Mỹ Úc, để mau thoát khỏi Ác Cộng !

1.5. Sáng 15.01.2019, báo SGN Giải Phóng & báo điện tử của nó đã vu cáo “134 hộ dân khai thác đất vườn rau Tân Bình đều có nhà bên ngoài” (http://www.sggp.org.vn/134-ho-dan-khai-thac-dat-vuon-rau-ta…). Nô Cộng Tân Bình đòi xử lý hình sự 5 Dân Oan Vườn Rau Lộc Hưng là các Bạn Vũ Văn Bảo, Cao Hà Chánh, Trần Minh Thoa, Trần Quốc Tiến, Cao Hà Trực. Vì áp lực quá gay gắt của nơi ở, đói nghèo & bị bỏ rơi, đến chiều 19.01.2019 đã có 8 gia đình Dân Oan Vườn Rau Lộc Hưng nhận hỗ trợ 8,03 tỷ đồng từ phường 6, Tân Bình, SGN cho 2.273m2 đất trồng rau. Đến chiều 24.01.2019 đã có thêm 18 gia đình Dân Oan Vườn Rau Lộc Hưng đã nhận hỗ trợ 17 tỷ đồng từ Nô Cộng phường 6, Tân Bình, SGN. Tất cả 26 gia đình Dân Vườn Rau Lộc Hưng đã nhận hỗ trợ 25 tỷ đồng, mỗi m2 hơn 3 triệu VNĐ. Chưa rõ # 125 gia đình Dân Vườn Rau Lộc Hưng khác còn kiên trì đến ngày nào ?!? Ai cũng biết giá đất giữa SGN là mỗi m2 # 30-40 triệu VNĐ, Việt Nô Cộng bán lại cho Tàu Ác Cộng mỗi m2 # 200-400 triệu. Thủ Thiêm đã xảy ra bài đã quen này.

2. Chảo Lửa Lộc Hưng Đại Diện Chảo Lửa Cả Nước ! Chảo Lửa Đất Việt Đang Bừng Cháy !

2.1. Đây là Giai Đoạn Cao Điểm của Tổ Quốc, Thiết Tha Khóc Gọi tất cả các Chức Sắc Tôn Giáo & trí thức liên lỉ Cầu Nguyện cho Tổ Quốc, Lộc Hưng, Thiên An, Thủ Thiêm… Phải lên tiếng bênh vực Dân Oan Cả Nước, Dẫn Đầu Toàn Dân Tổng Biểu Tình Cứu Nước ! Đừng buông xuôi bỏ mặc nữa !

2.2. Cảm ơn Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, GM Hà Tĩnh – Quảng Bình, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục VN, Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên GM Kon Tum, Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Australia; Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại; Các Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, Antôn Lê Ngọc Thanh Phòng Công Lý và Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Giuse Lê Quốc Thăng, Thư ký Ủy ban Công Lý Hòa Bình HĐGMVN & Lm Giuse Nguyễn Duy Tân Giáo xứ Thọ Hòa, Đồng Nai; 2 Anh Giuse Nguyễn Hoàng Quân ở Texas, Vũ Huynh Trưởng & nhiều Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước đã thăm tận nơi, an ủi, cứu trợ, bênh vực, làm thơ, đặt nhạc & kêu gọi hỗ trợ Dân Oan của Chảo Lửa Lộc Hưng từ 04-01-2019 đến nay.


3. NƯỚC ĐÃ MẤT ! QUỐC DÂN VIỆT ĐANG BỊ TIÊU DIỆT. Các chứng cứ đã quá rõ.

3.1. Kêu gọi các đảng viên Việt Nô Cộng Từ Bỏ Đảng, các Viên chức Cao cấp, Đại biểu Quốc Hội & Nhân sĩ Yêu Nước, Mau Công Khai Loại Bỏ tất cả Tay Sai đầu sỏ của Tàu Ác Cộng, Hợp Lực Giải Thể Bộ Chệt Trị Đảng Việt Nô Cộng ! Chậm 1 ngày, Tàu Cộng thêm 1 lớp, Cứu Nước khó hơn 1 cấp !

3.2. Khẩn gọi Dân Việt, đặc biệt lớp trẻ, đừng mê mù lăn vào bia rượu, bóng đá, du lịch, trò chơi bạo lực, phim ảnh đồi bại, ma túy, trụy lạc…Phải thấy rõ NƯỚC ĐÃ MẤT vào tay giặc Tàu Ác Cộng rồi.

3.3. Các Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước cần kiên trì đấu tranh cho Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ của Tổ Quốc chắc chắn sẽ thành công. Đừng nản lòng, bỏ cuộc, chạy ra nước ngoài, chia rẽ, đánh phá nhau…Phải dồn sức tập trung ĐOÀN KẾT CỨU NƯỚC ! Quyết không để Nước Mất thêm !

3.4. THQDV nguyện quyết tâm kiên trì thực hiện lộ trình 10 bước : Quốc Dân tiếp tục Ôn Hòa Tổng Biểu Tình khắp nơi suốt năm 2019, hỗ trợ Dân Oan Cả Nước & hỗ trợ giới Nhân Sĩ Yêu Nước NỖ LỰC LOẠI BỎ TẤT CẢ TAY SAI ĐẦU SỎ TÀU ÁC CỘNG, ÁP LỰC GIẢI THỂ BỘ CHỆT TRỊ ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG, quyết tâm Giải Thể Toàn Đảng & Chế Độ Việt Nô Cộng giữa năm 2019 !

4. Xin Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước quyết tâm Hiệp Nguyện, Hy Sinh, Chay Tịnh, Tuyệt Thực, Kiên Tâm Biểu Tình Ôn Hòa mỗi Thứ 7-CN & mỗi ngày, qua các cách Biểu Tình đã quen.

Kính chào Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước !

Tập Hợp Quốc Dân Việt cùng Toàn Quốc Dân Việt, Quyết Hy Sinh Xả Thân CỨU NƯỚC !

Lm Nguyễn Văn Lý Nối Kết Khóc Báo Động Đại Cao Điểm Khẩn Cấp số 110, ngày 30.01.2019.

Bài Khác