Kính gởi qúy vị thành viên trong Liên Ủy ban.

Kính gởi qúy vị thành viên trong Liên Ủy ban.

Nhốm Dân Biểu, Thượng Nghị sỉ, Úng cử viên Thống đốc tiểu bang California đã ngỏ lời mời cố vấn và bảo trợ cho Liên Ủy ban của chúng ta.
Ba Đại sứ Ủy Hội tự do Tôn giáo Ho ky Jack Wocott sẽ là cố vấn cho chúng ta.
Ngoài ra chúng ta đã có và tiếp tục vận động nhiều Dân biểu, Thượng Nghị sỉ Liên bang giúp chúng ta
có một dự luật “Bảo vệ tù nhân lương tâm, chế tài trục xuất thành phần Việt gian văn hóa tôn giáo vận
ra khỏi lãnh thổ những nước tự do.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN STATE COALITION

www.GoldenStateCoalition.com

 

Paul Taylor
Founder, and
Candidate, US Senate (CA)
www.Taylor4Senate.com

 

Travis Allen
Candidate, Governor of California
www.JoinTravisAllen.com

 

David Hernandez
Candidate, Lt. Governor of California
www.DavidHernandezForLtGovernor.com

 

Mark Meuser
Candidate, California Secretary of State
www.MarkMeuser.com

 

Judge Steven Bailey
Candidate, California Attorney General
www.BaileyforAG.com

 

Edwin Duterte
Candidate, US House of Representatives (CA Dist. 43)
www.EdwinDuterte.com

 

Benito Bernal
Candidate, US House of Representatives (CA Dist. 29)
www.BernalForCongress2018.com

 

Jazmina Saavedra
Candidate, US House of Representatives (CA Dist. 44)
www.VoteForJaz.com

 

Dr. Wiley S. Drake
Chaplain, Golden State Coalition
www.TheWileyDrakeShow.com

 

candidates

Chúng ta biết trong cuộc đấu tranh tìm tự do cho Dân tộc. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, Nhiều đồng bào của chúng ta ở trong nước bị đàn áp, bị ngược đãi tra tấn, từ đây và trả giá cả sinh mạng để đổi lấy sự tự do. Chúng ta cần phải dấng thân và hy sinh

Nhiều hơn nửa cho trong cuộc đấu tranh vì đại cuộc của Dân tộc.

Xin chia sẽ thông tin và kết quả này đến qúy vị Liên Ủy ban và đồng hương.

Trân trọng

Ban vận động nhốm Dân biểu, Thượng nghị sỉ & Thắp nến cầu nguyện 30/4/2018

Ms Nguyen Cong Chinh

Nhan si Phan Ky Nhon

Nhan si. Nguyen Van Tanh

Nhan si Pham Tran Anh

Ms. Le Minh Matthew

Nhan si Tran Van Dong

Nhan si. Nguyen Trung Chau

Bac si. Do Van Hoi

Bac si Vo Dinh Huu

Chi Nguyen Thi Kim Ngan,

Anh Doan Hung

Anh Vu Hoang Hai

 

Anh Nguyen The Phong

Giao su Duong Trung Dung

Giao su  Nguyen Chinh Ket

Anh Tran Van Thanh

Anh Pham Huu Son

Anh Vu Huynh Trung

Anh Phan Tan Nguu

Anh Bui Dep

Nhan si. Luu Van Tuoi

PNNQVN Ba Tran Thi Hong

Montagnard. Nay rong

 

 

Related posts