KÍ SỰ 1979: Thi thể chất đầy giếng ở Cao Bằng, Trung Quốc rút quân để lại cảnh tàn phá

KÍ SỰ 1979: Thi thể chất đầy giếng ở Cao Bằng, Trung Quốc rút quân để lại cảnh tàn phá

.

Vào cuối tháng 3 năm 1979, hàng chục phụ nữ và trẻ em được tìm thấy chồng chất trong một cái giếng sau khi được nói là bị thảm sát bởi quân Trung Quốc đang rút khỏi Cao Bằng.VOA tìm thấy những đoạn phim tư liệu ghi lại khoảnh khắc đoàn phóng viên quốc tế đến quan sát nấm mồ tập thể này.

Nguồn: VOA

Bài Khác