Hồng Kông : Biểu tình ủng hộ phong trào ly khai Catalunya

Hồng Kông : Biểu tình ủng hộ phong trào ly khai Catalunya

Tú Anh – Đăng ngày 25-10-2019 Sửa đổi ngày 25-10-2019

media

Người biểu tình Hồng Kông phất cờ Catalunya tại Chater Garden ngày 24/10/2019.REUTERS/Ammar Awad

Một cuộc biểu tình đoàn kết với Catalunya, Tây Ban Nha, diễn ra vào chiều thứ Năm 24/10/2019 tại Hồng Kông, nơi mà phong trào dân chủ tổ chức các cuộc xuống đường chống Trung Quốc mỗi tuần.

Từ nay, một số người dân Hồng Kông cho là họ có nhiều điểm tương đồng với chủ trương đòi độc lập của người dân Catalunya chống chính quyền Madrid. Một chi tiết đáng được chú ý : cuộc biểu tình ngày hôm qua được chính quyền Hồng Kông cho phép.

Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy thu thập một số ý kiến :

« Catalunya-Hồng Kông cùng mục tiêu tranh đấu » : đó là động cơ thúc đẩy hàng ngàn người dân Hồng Kông tập họp tại công viên Charter Garden vào chiều thứ Năm để biểu dương tình liên đới với phong trào biểu tình ở Catalunya.

Martin, một kỹ sư 31 tuổi, vừa từ Barcelona trở về, giải thích những điểm tương đồng trong hai phong trào tranh đấu.

« Tôi nghĩ rằng hai bên đối mặt với cùng một vấn đề : cảnh sát đàn áp thô bạo, quyền tự do phát biểu bị ngăn cấm, các lãnh tụ chính trị bị giam cầm không khác chi tình trạng của chúng tôi ở Hồng Kông, những đại biểu dân cử không ủng hộ Trung Quốc bị tước quy chế nghị viên ».

Tuy nhiên, ủng hộ Catalunya có rủi ro tạo cơ hội cho chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh cáo buộc phong trào dân chủ có ý đồ đòi độc lập.

Martin cho biết có dự kiến đến tình huống này nhưng anh khẳng định : tự do ngôn luận là tự do ngôn luận, nơi nào cũng cùng giá trị. Vì nghĩ rằng tỏ tình liên đới, tương trợ với Catalunya là đúng nên chúng tôi đến. Người nào không thích thì không đến.

Cuộc biểu tình ngày hôm qua được cho phép, một điều ngày càng hiếm hoi tại Hồng Kông.

Cuối cùng mọi người giải tán trong tiếng nhạc và trong không có xung đột với cảnh sát.

Bài Khác