Hoa Kỳ Lầm Lỡ Thế Nào Về Trung Quốc?

ĐINH QUANG ANH THÁI (Người Việt) phỏng vấn KTG NGUYỄN XUÂN NGHĨA –

Hoa Kỳ Lầm Lỡ Thế Nào Về Trung Quốc?

.

Trung Quốc là một quần thể có hơn tỷ người và 5000 ngàn năm văn hiến sau khi đã là cường quốc Á Châu. Lãnh đạo cận đại của họ, từ Tôn Dật Tiên tới Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình đều ý thức điều ấy và muốn khôi phục vị trí cũ. Nhưng Tập Cận Bình còn muốn tiến xa hơn, không chỉ là vượt mặt Hoa Kỳ mà là lãnh đạo thế giới trong một trật tự mới, Trật Tự của Trung Hoa, Pax Sinica.

1

2

3

Nguồn: Người Việt TV

Bài Khác