Hãy nói “Cảm ơn” thay vì “Xin lỗi”

Chuly sưu tầm

Hãy nói “Cảm ơn” thay vì “Xin lỗi”

Loạt tranh sau đây của nghệ sĩ Yao Xiao, có thể làm thay đổi phong cách nói chuyện của bạn thành thú vị hơn: Hãy nói “Cảm ơn” thay vì “Xin lỗi”.

Hãy nói “Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn”, thay vì nói “Xin tôi, tôi lại trễ rồi”.

Hãy nói “Cảm ơn vì đã hiểu tôi”, thay vì nói “Xin lỗi tôi không diễn đạt ý nghĩa rõ ràng gì cả”.

Hãy nói “Cảm ơn vì đã dành thời gian với tôi”, thay vì “Xin lỗi, tôi thật lề mề”.

Hãy nói “Cảm ơn vì đã đánh giá đúng tôi”, thay vì “Xin lỗi, tôi chiếm dụng nhiều không gian quá”.

Hãy nói “Cảm ơn vì đã đặt niềm hy vọng ở tôi trong thời gian này”, thay vì “Xin lỗi, tôi quả là đáng thất vọng”.

Đánh giá người khác dựa trên những cái họ đã thực sự làm được, bất kể họ biết điều đó hay không, hãy nói “Cảm ơn”. Đừng phàn nàn về những vấn đề nhỏ còn tồn tại vì nó cũng không sai. Hãy nói “Cảm ơn” thay vì nói “Xin lỗi”.

Bài Khác