Hai bạn trẻ chia sẻ sau khi ra tù vì “tội” biểu tình chống dự luật đặc khu

Hai bạn trẻ chia sẻ sau khi ra tù vì “tội” biểu tình chống dự luật đặc khu

.

LM Giuse Trương Hoàng Vũ (DCCT) phỏng vấn 2 bạn trẻ chia sẻ sau khi ra tù vì “tội” biểu tình chống dự luật đặc khu

Nguồn: AMEN Tv

Bài Khác