GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY CŨNG CỐ GIÁO QUYỀN-THỐNG NHẤT GIÁO HỘI-XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY
CŨNG CỐ GIÁO QUYỀN-THỐNG NHẤT GIÁO HỘI-XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP


TUYÊN CÁO
V/V CHÙA AN HÒA TỰ

-Xét rằng: Là một tôn giáo với hơn 8 triệu tín đồ, sau 30/4/75 tất cả Giáo sản đều đã bị tịch thu, từ Viện Đại Học, bịnh viện, trường học, thư viện , trụ sở từ Trung ương đến địa phương bao gồm:
-28 tu viện, chùa, Trung Tâm Phổ Thông Giáo Lý.
-468 Đọc Giảng Đường.
-452 Hội Quán.
-2876 văn phòng, hội quán, tỉnh, quận, xã, ấp.
-2 bịnh viện với hơn 200 giường bịnh.
-viện đại học Hòa Hảo
-Xét rằng: An Hòa Tự còn được gọi là Chùa Thầy, là một thánh tích vật thể độc nhất và duy nhất còn xót lại của Phật Giáo Hòa Hảo, là biểu trưng cho niềm tin thiêng liêng bất diệt, là trái tim của trên 8 triệu tín đồ, là ngôi bảo tự duy nhất độc tôn, một tài bảo thiêng liêng vô giá.
-Xét rằng: Mọi vật chi sinh ra trong cõi đời, theo lẽ tự nhiên cũng bị bào mòn theo thời gian . Ngôi AN HÒA TỰ cũng không ngoại lệ. Song việc trùng tu phải đúng theo Thánh Lịnh nghiêm mạng của Đức Tôn Sư: hư đâu sửa đó. Việc trùng tu phải đi đôi với bảo tồn vì đây là nơi trung tâm phát sanh nền Đại Đạo, là chiếc nôi sự nghiệp phổ hóa quần sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
-Xét Rằng: Ban Trị Sự Trung Ương PGHH (quốc doanh) do sự dàn dựng của nhà cầm quyền csVN, do những đảng viên đảng cộng sản với nhiều tuổi đảng cầm đầu như Mười Tôn và kế tiếp hiện giờ là Nguyễn Huy Diễm không thể là đại diện cho trên 8 triệu tín đồ PGHH.
-Xét rằng: Từ việc sửa đổi bảng Tổ Đình như TỔ ĐÌNH PGHH thành TỔ ĐÌNH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ PGHH cho thấy nhà cầm quyền và tay sai muốn dần xóa bỏ mọi dấu tích lịch sử của PGHH,
-Xét rằng: việc thay ngói chùa An Hòa Tự có thể là việc thử lòng trung kiên của trên 8 triệu tín đồ PGHH nhất là những tín đồ một lòng vì Đạo vì Thầy, Chiến dịch tằm ăn dâu sẽ từ từ xóa bỏ mọi di tích lịch sử của PGHH để thế hệ mai sau của PGHH không còn biết gì về lịch sử Đạo và sự phát triển của Đạo.

Qua những nhận xét như trên , hôm nay , chúng tôi, Giáo Hội PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY cực lực phản đối mọi hành vi của Ban Trị Sự Trung ương (quốc doanh) mà người đạo diễn là Nguyễn Huy Diễm trong công việc phá hủy Thánh Tích và trái lời căn dặn của Đức Tôn Sư trong việc trùng tu và bảo tồn ngôi chùa An Hòa Tự.
Chúng tôi kêu gọi các cơ quan ngôn luận, Chánh Phủ và Quốc Hội trên toàn thế giới ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi trong việc bảo tồn ngôi Thánh Tích còn xót lại của PGHH, một tôn giáo với hơn 8 triệu tín đồ.
Chúng tôi kêu gọi toàn thể tín hữu PGHH trong nước cũng như hải ngoại đồng tâm hiệp lực quyết gìn giữ Thánh Tích , chùa An Hòa Tự được trường tồn với thời gian với Thánh Huấn của Đức Tôn Sư

Thánh Địa Hòa Hảo, ngày 07 tháng 10 năm 2019
Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Ban Trị Sự Trung Ương

Bài Khác

Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Vietnamese