Giảm tải tình trạng ở lại Mỹ quá thời hạn cho phép

Giảm tải tình trạng ở lại Mỹ quá thời hạn cho phép

.

Tổng thống Donald J. Trump đang hành động để giảm tình trạng những người đến Mỹ ở lại quá thời gian được ghi trong thị thực nhập cảnh và củng cố luật pháp. “Chúng ta có luật mà mọi người cần phải tuân thủ để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ và bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước chúng ta, ngay tại thời điểm này, có hàng triệu người đang xếp hàng chờ để đến được nước Mỹ, để tìm kiếm giấc mơ Mỹ.”

– TT Trump 1. Củng cố luật nhập cảnh

2. Đấu tranh với việc lạm dụng thị thực

3. Giảm hơn nữa số lượng người ở lại quá hạn thị thực Giảm tải tình trạng ở lại Mỹ quá thời hạn cho phép

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

Bài Khác