Gần 50 tiểu bang cùng điều tra Google về vi phạm luật chống độc quyền

Gần 50 tiểu bang cùng điều tra Google về vi phạm luật chống độc quyền

WASHINGTON DC – Các bộ trưởng tư pháp từ 48 tiểu bang, cùng thủ đô Washington, D.C. và Puerto Rico sẽ điều tra Google cùng với trang web tìm kiếm và ngành quảng cáo khổng lồ của hãng này, để xem có vi phạm luật chống độc quyền hay không.

Cuộc điều tra được công bố ngày thứ Hai, chỉ vài ngày sau khi một số tiểu bang cũng mở cuộc điều tra tương tự nhắm vào Facebook. Cuộc điều tra ở cấp tiểu bang được thực hiện sau một số cuộc điều tra chống độc quyền ở cấp liên bang, do Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC), Bộ Tư Pháp, và Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện cùng thực hiện.

Công ty mẹ của Google, hãng Alphabet, có giá trị cổ phiếu hơn $820 tỷ Mỹ kim, và kiểm soát Internet nhiều tới mức khó có thể xem các trang web mà không bắt gặp dịch vụ của hãng này. Việc thao túng thị trường tìm kiếm và quảng cáo cho phép Google thu thập dữ liệu từ hàng triệu người dùng. Bộ Tư Pháp Utah nói cuộc điều tra của các tiểu bang không nhằm “chống lại công nghệ,” mà “vì lợi ích chung của ngành công nghệ và tạo ra môi trường công bằng.”

Bài Khác