FB Trần Trung Đạo: Đất nước bị cai trị bởi những tên hề

Đất nước bị cai trị bởi những tên hề

Trần Trung Đạo

Ai là thủ phạm gây ra tình trạng bi thảm của đất nước Việt Nam hôm nay? Đảng CSVN. Đúng nhưng chưa đủ, vì cần phải kể thành phần phên giậu đang cung phụng và bao che tội ác CS.

 

Nguyễn Minh Triết đi Cuba phát biểu “Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”.

Cả nước cười ngất.

Nguyễn Xuân Phúc, khi nhân lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng Phát triển Á châu phát biểu “Cờ Lờ Mờ Vờ- Cờ Lờ Vờ” thay vì phải đọc đúng Campuchia, Lào, Miến Điện, Việt Nam và Campuchia, Lào, Việt Nam.

Cả nước cười ngất.

Phần lớn giới cầm quyền CSVN đã phát biểu những câu hài tương tự. Khi nhắc đến họ, không ai nghĩ đến họ như cấp lãnh đạo quốc gia mà là những tên hề.

Nhưng cuối ngày, chính những tên hề này vẫn là những kẻ cai trị đất nước và nắm quyền sinh sát trên số phận của 90 triệu người dân.

Tại sao? Bởi vì chung quanh họ có một lớp người làm phên giậu để bao che, cung phụng, cúi đầu làm nô lệ cho đảng trong các lãnh vực chuyên môn.

Không ít thuộc thành phần phên giậu Việt Nam tốt nghiệp chuyên môn ở các trường đại học Mỹ, Anh, Đức v.v.. nhưng thay vì “ngày nay học tập ngày mai giúp đời”, họ lại mang những kiến thức khoa học đó phục vụ cho đường lối cai trị đất nước bằng khủng bố và tuyên truyền của đảng CS.

Ai là thủ phạm gây ra tình trạng sa đọa trong đạo đức, suy đồi trong văn hóa, lạc hậu trong kinh tế, ô nhiễm trong môi trường và đất biển rơi vào tay Trung Cộng? Đảng CSVN. Đúng nhưng chưa đủ, ngoài ra còn phải kể thành phần phên giậu đang cung phụng và bao che tội ác CS.

Thành phần phên giậu lý giải cho hành vi phản bội tổ quốc khi cho rằng dân trí Việt Nam chưa đủ cao để tiếp cận với nền dân chủ.

Thế nào là cao và thế nào là đủ? Dân chủ là giá trị phổ quát của nhân loại chứ không phải tài sản riêng của một quốc gia nào. Dân chủ là một tiến trình chứ không phải là thành phẩm. Tiến trình xây dựng và phát huy dân chủ có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện của mỗi quốc gia nhưng vẫn là dân chủ.

Giống như hầu hết những kẻ độc tài sống trong hoang tưởng quyền lực, giới lãnh đạo CSVN không đo lường được sức mạnh của lòng công phẫn và khi sụp đổ, các chế độ CS đều sụp rất nhanh.

Giọt nước căm hờn bao nhiêu năm âm thầm chảy trong lòng người sẽ một ngày thành cơn lũ cuốn đi chế độ độc tài. Thành phần phên giậu làm giàu trên máu xương của đồng bào mình, tiếp tay với giới cai trị để đày ải đồng bào mình sẽ không có đủ thời gian tẩu tán tài sản, che đậy danh tính hay thậm chí trốn đi đâu. Thức dậy đi nếu còn một chút lương tâm Việt Nam.

Mời nghe toàn bài Thành Phần Phên Giậu dài 8 phút do Vinna Media Production Vinna Media Production thực hiện qua giọng đọc của Thân Vĩnh Bảo Toàn Bao-Toan Vinh Than và kỹ thuật video của Lâm Vĩnh Tùng Tung V Lam dưới đây:

Trần Trung Đạo

Nguồn: FB Trần Trung Đạo

Bài Khác