FB Lê Luân: Bộ mặt tiêu biểu

BỘ MẶT TIÊU BIỂU

FB Ls Lê Luân

  Dưới đây là gương mặt điển hình mà được hân hạnh vinh danh với các “thành tích” sau: Chủ thể chịu trách nhiệm về chính sách sinh viên không được bán dâm quá 3 lần;
Chủ thể chịu trách nhiệm về gian lận thi cử kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học; Chủ thể chịu trách nhiệm về các vụ giáo viên bắt học sinh quỳ, dâm ô, bạo hành, chạy chọt, đổi chác để được biên chế; Chủ thể chịu trách nhiệm về chuyến tàu vét bình xét học hàm giáo sư, phó giáo sư; Chủ thể chịu trách nhiệm về việc viết vào sách giáo khoa và lại tách một kỳ thi chung là kỳ thi tốt nghiệp và đại học thành hai kỳ thi riêng biệt; Chủ thể chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu trường học và các phương tiện phục vụ học tập cho các học sinh nhiều tỉnh, thành trên cả nước; Chủ thể chịu trách nhiệm về các tệ nạn thành tích, bằng cấp và dối trá trong giáo dục; Chủ thể chịu trách nhiệm về tình trạng lạm thu vô tội vạ từ các trường học trên toàn quốc vào mỗi đầu năm hoặc các kỳ học; Chủ thể chịu trách nhiệm về việc cấm đoán sinh viên thực hiện các quyền Hiến định như tự do ngôn luận, biểu tình, tự do lập hội, hội họp, tham gia giám sát và quản lý nhà nước và xã hội; Chủ thể chịu trách nhiệm về tình trạng trì trệ của sinh viên, thất nghiệp của cử nhân, thạc sỹ sau khi ra trường; Chủ thể chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng và đạo đức học đường ngày càng xuống cấp; Chủ thể chịu trách nhiệm về tình trạng đưa giáo viên đi tiếp khách hoặc việc tổ chức các trò chơi phản giáo dục, giới tính trong các trường học ở nhiều ngôi trường; Chủ thể chịu trách nhiệm về tình trạng học thêm, học phí tăng cao và thiếu kiểm soát. Nguồn: FB Luân Lê

Bài Khác