Dự kiến nữa triệu người Hong Kong sẽ biểu tình phản đối dự luật dẫn độ với TQ

Dự kiến biểu tình lớn ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ với TQ

.

Học sinh xiềng tay nhau biểu tình đòi nhà chức trách bãi bỏ luật dẫn độ được đề xuất với Trung Quốc, ở Hong Kong, ngày 8 tháng 6, 2019. REUTERS

Bài Khác