Dự án xây Đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ VNCH trong trận chiến Hoàng Sa

Dự án xây Đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ VNCH trong trận chiến Hoàng Sa

.

Bản vẽ mặt tiền của Đài Tưởng Niệm Trận Chiến Hoàng Sa. (Hình cung cấp)

WESTMINSTER, California – Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ sắp đệ trình lên Hội Đồng Thành Phố Westminster dự án xây dựng tượng đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong Trận Chiến Hoàng Sa (Paracel Monument) vào ngày họp thứ Tư, 27 tháng 3, bắt đầu lúc 5 giờ chiều.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết hôm thứ Sáu, “Mục đích của việc xây tượng đài là tưởng niệm sự hy sinh của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến Hoàng Sa và đồng thời giúp các thế hệ về sau hiểu được tinh thần chiến đấu bảo vệ bờ cõi của người lính Việt Nam Cộng Hòa.”

Ông cho biết thêm, “Chi phí xây cất dự án sẽ do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long bảo trợ toàn bộ.” Thành phố sẽ không tốn một chi phí nào cho dự án, thị trưởng cho biết.

Nếu được Hội Đồng Thành Phố thông qua, đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa này sẽ được xây ngay trong khuôn viên của Công Viên Sid Goldstein Freedom Park, tức là nơi đang có Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ cạnh Tòa Thị Chánh Westminster.

Theo dự án, đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa sẽ gồm có một tấm bia cao 9 feet và một tấm bia cao 6 feet, có khắc bản đồ Việt Nam với màu Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa và tên của 74 tử sĩ. Chi phí được ước lượng là $70,000 Mỹ kim.

Trong trận hải chiến lên cao điểm vào ngày 19 tháng Giêng, 1974, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã quyết liệt và anh dũng đối phó với quân Trung Cộng đang xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lúc bấy giờ Cộng Sản Bắc Việt đã đứng về phía Trung Cộng, để cho nước đàn anh cộng sản chiếm lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã làm ngơ cho Trung Cộng đánh chiếm đảo của đồng minh. Hậu quả, không chỉ có 74 sĩ quan và lính Hải Quân VNCH đã hy sinh tính mạng, mà Việt Nam bị chiếm mất lãnh thổ từ đó đến nay.

Nguồn: Viễn Đông

Bài Khác