ĐỒ ĂN ĐỘC HẠI TỪ TRUNG QUỐC

Cả thế giới đều đã và đang tẩy chay thằng Trung Quốc chỉ có mỗi con Đảng tên csVN là mê tít thằng này, rồi móc nối với những kẻ kinh doanh vô lương tâm đưa ra thị trường những thực phẩm độc hại nhằm gieo rắc bệnh tật diệt chủng người VN. "Người mua nhầm người bán không nhầm". Hãy sáng suốt và cẩn thận lựa chọn thực phẩm an toàn để bảo vệ mình và người thân trước thù trong (csVN) giặc ngoài. (csTQ) nha các bạn! ?

Posted by Nguyet Minh Nguyen on Monday, November 26, 2018

Bài Khác