Đình chỉ công tác em trai cựu Bí thư Sài Gòn –Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác em trai cựu Bí thư Sài Gòn –Lê Tấn Hùng

.

Ông Lê Tấn Hùng (thứ ba từ phải sang) . SIGRI

Quyết định nêu rõ: “Đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, thành viên không chuyên trách hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đã có các sai phạm được thanh tra, kiểm toán nhà nuốc và chủ tịch thành phố kết luận đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty”.

Theo nhiều nguồn tin của truyền thông trong nước, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy, kế toán trưởng có liên quan trực tiếp đến việc ký khống, chi khống hơn 13 tỷ đồng cho hàng chục cán bộ người lao động học tập nước ngoài.

Riêng trong năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều thiếu sót của SAGRI trong việc cho thuê đất, hợp tác đầu tư, đầu tư kinh doanh đất ngoài ngành (sử dụng sai 1.900 ha đất thông qua việc góp vốn thành lập pháp nhân mới để hợp tác đầu tư trên các khu đất được giao quản lý không đúng qui định pháp luật)…Cụ thể, theo tờ Dân Trí: Kết luận của kiểm toán Nhà nước tính đến 31/12/2018, SAGRI đã đầu tư vốn vào 25 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư là 1.038 tỷ đồng nhưng kết quả kinh doanh cho thấy có 9/25 đơn vị có kết quả kinh doanh thua lỗ, số lỗ lũy kế của 10/25 đơn vị đến thời điểm 31/12/2017 là 382 tỷ đồng. Với sai phạm này, vào tháng 1/2019 ông Lê Tấn Hùng đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Về mặt chính quyền, ông Hùng cũng bị Chủ tịch UBND TPHCM quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra với vai trò Tổng giám đốc SAGRI, ông Hùng còn mắc nhiều sai sót trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát các bộ phận chuyên môn xây dựng kịp thời các quy chế nội bộ theo quy định, tham mưu thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động; thiếu sót, sai phạm trong đầu tư dự án, khai thác và sử dụng đất cũng như các mặt bằng nhà đất được giao….

Nguồn: RFA

Bài Khác