DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ DONALD TRUMP TRƯỚC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VENEZUELAN TẠI FLORIDA. phút) dưới đây.

DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ DONALD TRUMP TRƯỚC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VENEZUELAN TẠI FLORIDA.Tổng thống Trump đã công bố: "Chúng tôi chân thành biết ơn mỗi người bất đồng chính kiến, mỗi người lưu vong, mỗi tù nhân chính trị, tất cả mọi nhân chứng của thảm họa chủ thuyết xã hội chủ nghĩa và cộng sản, và những ai đã can đảm đứng lên chống đối." Ngày tàn của chế độ độc tài cộng sản đã đến. Xin mời các bạn theo dõi bài diễn văn của ông Trump trong video (10:20 phút) dưới đây.

Posted by An Nam Yakukohaiyo on Wednesday, February 20, 2019
Tổng thống Trump đã công bố: “Chúng tôi chân thành biết ơn mỗi người bất đồng chính kiến, mỗi người lưu vong, mỗi tù nhân chính trị, tất cả mọi nhân chứng của thảm họa chủ thuyết xã hội chủ nghĩa và cộng sản, và những ai đã can đảm đứng lên chống đối.” Ngày tàn của chế độ độc tài cộng sản đã đến. Xin mời các bạn theo dõi bài diễn văn của ông Trump trong video (10:20

Bài Khác