Đi với Tỷ phú sẽ có cơ hội trở thành Triệu phú

Chuly sưu tầm

Đi với Tỷ phú sẽ có cơ hội trở thành Triệu phú
Tác Giả: Sàigòn Echo sưu tầm 

Đây là câu chuyện về người tài xế của Lý Gia Thành, Tỷ phú Hong Kong.
Ông tài xế này sau 30 năm lái xe cho Lý Gia Thành cũng đến tuổi nghỉ hưu.
Lý Gia thấy vậy liền ngỏ ý tặng cho ông số tiền 2 triệu đô Hong Kong (khoảng 280 ngàn $) làm tiền dưỡng già.
Tài xế liền từ chối, và nói rằng: bản thân mình đã để dành được 20 triệu đô Hong Kong từ khi lái xe cho Lý Gia.
Lý Gia Thành thấy lạ liền hỏi:
– Mỗi tháng lương của lái xe khoảng 6000 đô HK, vậy làm sao trong 30 năm lại có 20 triệu đô HK?
Ông tài xế trả lời:
– Mỗi lần nghe ông nói chuyện qua điện thoại muốn mua mảnh đất nào,
hay cổ phiếu nào sắp lên giá, là tôi liền ghi chép và lấy tiền tiết kiệm mua một ít.
Bây giờ tính ra số tài sản đó cũng được 20 triệu đô rồi.

3 bài học rút ra từ câu chuyện trên của người sưu tầm :

– Câu chuyện cho ta thấy một đạo lý là: đi với Tỷ phú sẽ có cơ hội trở thành Triệu phú.
– Một cọng cỏ cũng chỉ là một cọng cỏ, nhưng khi cột với bắp cải, thì nó cùng giá tiền với bắp cải.
– Hay dùng cọng cỏ đó để buộc con Cua, thì nó cũng cùng giá tiền với con Cua.
+ Cho nên con người khi ra đời quan trọng là gặp được người Thầy tốt.
+ Khi đi học gặp được Bạn tốt.
+ Khi đi làm gặp được Sư phụ tốt,
+ Khi kết hôn gặp được người Bạn đời tốt.

Bài Khác