DB Tyler Diệp kêu gọi Ngoại Trưởng Pompeo gây áp lực với CSVN trả tự do cho Michael Nguyễn

DB Tyler Diệp kêu gọi Ngoại Trưởng Pompeo gây áp lực với CSVN trả tự do cho Michael Nguyễn

.

Từ bên phải là Dân Biểu Ash Kalra, Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Quyền Việt Nam, Dân Biểu Tyler Diệp, Phó Chủ Tịch, và ông Michael Nguyễn.

SACRAMENTO – Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp (Cộng Hòa-Fountain Valley), Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Quyền Việt Nam tại Quốc Hội California, và Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra (Dân Chủ-San Jose), Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Quyền Việt Nam, cùng tám thành viên của Ủy Ban đã đồng loạt ký thỉnh nguyện thư gửi cho Ngoại Trưởng Michael Pompeo kêu gọi Ngoại Trưởng hãy đích thân can thiệp và yêu cầu Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho Michael Phương Minh Nguyễn.

“Chế độ Cộng Sản Việt Nam đã áp đặt bản án không minh bạch lên ông Michael Phương Minh Nguyễn với 12 năm tù, bản án chỉ dựa vào những cáo buộc vô căn cứ,” DB Tyler Diệp phát biểu. “Những dân biểu đồng viện và tôi đã yêu cầu Ngoại Trưởng Pompeo hãy gây áp lực với Cộng Sản Việt Nam để ông Michael được trả tự do và về đoàn tụ với gia đình tại California.”

Sáu Dân Biểu và hai Nghị Sĩ California trong Ủy Ban Nhân Quyền ký tên trên lá thư gồm có:
– DB. Tyler Diep (R-Fountain Valley)
– DB. Ash Kalra (D-San Jose)
– DB. Kansen Chu (D-Milpitas)
– DB. Tom Daly (D-Anaheim)
– DB. Cottie Petrie-Norris (D-Laguna Niguel)
– DB. Sharon Quirk-Silva (D-Fullerton)
– DB. Phillip Chen (R-Yorba Linda)
– DB. Adrin Nazarian (D-Van Nuys)
– NS. Jim Beall (D-San Jose)
– NS. Tom Umberg (D-Santa Ana)
(Nguồn: Văn Phòng DB Tyler Diệp)

Nguồn: Viễn Đông

Bài Khác