Cuộc sống khó khăn của các Thương phế binh VNCH

Cuộc sống khó khăn của các Thương phế binh VNCH

.

Cuộc sống của các thương phế binh VNCH kể từ khi chương trình Tri Ân thương phế binh VNCH tạm thời dừng lại theo như thông báo của Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, Sài Gòn ngày 15 Tháng Năm, 2019.

Nguồn: Người Việt

Bài Khác