Chút nhớ và chút tình

FB THÁI BÁ TÂN –

Chút nhớ và chút tình

.

Có nhiều người dũng cảm,
Tinh hoa của nước nhà,
Dấn thân, chịu tù tội.
Tù tội thay cho ta.

Thế mà ta, thật tiếc,
Vì những chuyện tầm phào,
Dường như quên lãng họ.
Hoặc nhớ chẳng là bao.

Trong khi, hơn ai hết,
Cả họ, cả người thân,
Đang rất cần ta nhớ
Để giữ vững tinh thần.

Vậy thì dẫu bận rộn,
Nhất là ngày Giáng Sinh,
Ta hãy dành cho họ,
Chút nhớ và chút tình.

Nguồn: FB Lê Quốc Quân

Bài Khác