CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG ÔNG LÝ TỐNG

CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG ÔNG LÝ TỐNG

CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG ÔNG LÝ TỐNG tại ORANGE COUNTY
April 19, 2019

Anh hùng Lý Tống.
THỨ BẢY, NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2019
9:00 am – 11:00 am: Lễ phát tang cho gia đình Ông Lý Tống
11:00 am – 8:00 pm: Giờ thăm viếng
-Sẽ có 5 hội đồng thành phố và phái đoàn Cuba được mời đến đểthăm viếng đầu tiên.

-Có Hai Sư Cô ở San Diego và 8 Thượng Tọa các chùa và 5 Đức Cha đến làm lễ Phát Tang cho gia đình Ông Lý Tống

-Về việc phúng điếu: tự nguyện. Tất cả số thu sẽ được gửi về Việt Nam giúp cho các thương phế binh và đồng đội. Chi phiếu viết cho Hội Không quân San Diego.

-Vòng hoa tang lễ: yêu cầu chỉ nhận 50 vòng hoa tang lễ vì không có chỗ. Nhận trước ngày thứ Sáu ở Orange County.

-Nhà quàn số 4 sẽ được dùng làm nơi nghỉ và nơi ăn mỗi lần cho 60 người:
*Thứ Bảy buổi sáng: 7.30am – 9:00am, buổi trưa: 11.30am – 1:00pm,
buổi tối 8:00pm – 10:00pm
*Chủ Nhật sáng: từ 6.30am – 8:00am

-Có hai nhà lều lớn ở bãi đất bên tay mặt đủ chỗ cho 2,000 người.
-Có một nhà lều nhỏ hơn cho 500 người
-Có rào cản để cho khách đi vào
-Có toilet di động, ở phía sau cùng

CHỦ NHẬT, NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2019

Nghĩa trang đã cho phép 2000 người đứng, 500 người ngồi dự đám tang Ông Lý Tống. Xin thông báo và xin đi Uber vì không có chỗ đậu xe. Xin đến từ 10 giờ sáng để tiện việc sắp xếp. Cổng đi vào nghĩa trang ở trên đường Beach Blvd.

Sẽ có một máy bay kéo banner “Tinh Thần Lý Tống mãi mãi và bất diệt”. Máy bay sẽ bay trong hai giờ qua thành phố Westminster

9:00 am: Đoàn xe đưa đám gồm 25 xe & 30 chiếc motor, quẹo trái ở Bolsa, rồi quẹo trái ở Beach Blvd, quẹo mặt đường 13, ghé ngang Đài Chiến Sĩ, quẹo mặt trên đường Newland, qua đường Bolsa, quẹo trái, chạy dọc đường Bolsa, qua khỏi đường Bolsa, Brookhurst thuộc địa phận Garden Grove, rồi U-turn trở lại đường Bolsa. Quẹo mặt ở Beach Blvd, rồi quẹo trái đi vào main gate of Westminter Memorial.

Xin xem hình bản đồ đi chuyển

10:00 am: dự kiến về lại nghĩa trang

Ông Đỗ Vẫn Trọn điều khiển chương trình và giới thiệu
o Lời cảm ơn tất cả của Ông Lê Xuân Nhuận anh của Anh Hùng Ó Đen
o Duy Hùng và Lộc Lê sẽ đàn và ca bài Let It Be và Blackbird cho “Ó Đen Lý Tống”
o Ông Cù Thái Hòa
o Cuban delegation
o Korean delegation
o Lễ cầu nguyện của Phật giáo
o Lễ cầu nguyện của Công giáo và ca đoàn
o Ông Đỗ Vẫn Trọn giới thiệu Ái Mỹ Vân
o Ca sĩ Ái Mỹ Vân hát
▪ “Đại Phá Quân Thanh”
▪ “Ôi chưa nói với nhau một lời”

– Mời tất cả quý chiến hữu đứng dậy nghiêm chào Ông Lý Tống trong phi vụ cuối cùng
– Ông Hoàng Kiều đọc điếu văn, mời tất cả đứng dậy để tiễn đưa Ông Lý Tống
trong phi vụ cuối cùng
– Nghi lễ xếp quốc kỳ, trao quốc kỳ cho Ông Cù Thái Hòa, Ông Cù Thái Hòa trao Ông Hoàng Kiều, Ông Hoàng Kiều trao Ông Lê Xuân Nhuận
– Hát bài Không Quân Hành Khúc (anh em Không quân ca)
– Kèn truy điệu nổi lên
– Honor Guard bắn chỉ thiên lên trời
– Ông Lê Xuân Nhuận, Ông Cù Thái Hòa, Ông HoàngKiều thả chim bồ câu lên trời
– Myra Tran hat bai Cho một người nằm xuống Thinh đờn guitar
– Là người Việt Nam tôi vẫn nhớ
– Hạ huyệt: Người nhà quàn cùng 6 không quân, 3 mỗi bên đẩy quan tài Ông Lý Tống
vào huyệt
– Buổi lễ an táng kết thúc

12:00 pm or 12:30 pm Mời cơm và gởi lời cảm ơn tri ân từ đại diện gia đình Ông Lê Xuân Nhuận và Ông Cù Thái Hoà và Hoàng Kiều. Chỉ dành cho thân hữu có thiệp mời.

Chương trình không có ca nhạc, nhưng có rượu để anh em có dịp hàn huyên, phát biểu và nói chuyện về Ông Lý Tống.

Bài Khác