Chiều Không Anh

Cao Nguyen

3 hrs · 

chiều không anh 
nỗi nhớ ăn hiếp em 
chạy quanh 
chạy quanh không gian tím 
rải những dòng thơ anh 
chật kín khung trời hình trái tim 
máng trên ký ức em 
bằng những cánh thơ huyền thoại

@

chiều không anh 
nỗi nhớ hăm dọa em 
tan nhanh 
tan nhanh không gian tình 
xây bằng dòng thơ anh 
dày kín khung trời hình trái tim 
treo trong cuộc đời em 
bằng những cánh thơ tuyệt vời

@

chiều không anh 
thời gian em dùng sao hết!

chiều không anh 
thời gian hỏa thiêu em 
trên ánh lửa tình 
chính anh thổi bùng lên 
từ những hạt nước mắt em

chiều không anh 
lỡ mai 
chiều không anh! 
những đốm lửa thơ anh bùng lên 
bùng lên 
cùng linh hồn của dòng nước mắt 
thoát khỏi vùng ký ức thời gian 
thoát khỏi khung trời hình trái tim 
thoát khỏi em 
thoát khỏi anh 
và thơ!

Cao Nguyên

Bài Khác