CHƯƠNG TRÌNH HỌP

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

A.Thành phần tham dự : Một số thành viên thường trực Ủy ban tham dự;

 1. Ms Nguyễn Công Chính
 2. Ns. Phạm Trần Anh
 3. Ns. Phan Kỳ Nhơn
 4. Ms. Lê Minh
 5. Ns. Tạ Trung
 6. Nguyễn Thị Châu Ngân
 7. Ns. Vũ Hoàng Hải
 8. Lm Nguyễn Thanh
 9. Thượng toajThich Viên Hỷ
 10. Ns. Phan Tấn Ngưu
 11. Ns. Bùi Đẹp
 12. Hứa Trung Lập
 13. Ns. Đoàn Hưng

B.Nội dung họp: Thảo luận một số văn bản văn kiện, và lên kế hoạch khai trương văn phòng UB

 1. Vị trí đặc trụ sở văn phòng UB
 2. Thiết bị dụng cụ văn phòng phẩm
 3. Ấn định ngày khai trương văn phòng
 4. Thông báo thư mời quan khách.

C.Thảo luận ngân sách tài chánh dự chi và kế hoạch làm việc của Ủy ban năm 2018

 1. Logo UB
 2. Website UB
 3. Seiver, chương trình GoToMeeting UB
 4. Tài chánh dự chi lể khai trương văn phòng UB
 5. Tài chánh dự chi, dụng cụ thiết bị văn phòng phẩm UB
 6. Thành phần nhân sự UB
 7. Lộ trình làm việc của UB, Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 năm 2018
 8. Xây dựng kế hoạch UB
 9. Công tác đối ngoại đầu năm 2018
 10. Công tác đối nội đầu năm 2018
 11. Đại hội tổng kết năm 2018

D.Chương trình lể ra mắt khai trương văn phòng UB

 1. Thư mời quan khách
 2. Trưởng ban tổ chức
 3. Diễn giã :
 4. MC Dẩn chương trình
 5. Điều phối chương trình
 6. Hướng dẩn chương trình chào cờ
 7. Ban tiếp tân
 8. Ban thư ký
 9. Ban ẩm thực
 10. Ban an ninh
 11. Ban văn nghệ

Đ. Dụng cụ phương tiện cần thiết

 1. Rạp che khoảng 300 khách
 2. 300 ghế ngồi
 3. Dụng cụ âm thanh, âm nhạc
 4. Băng rôn khẩu hiệu
 5. Tài liệu tham khảo
 6. Thực phẩm và nước uống
 7. Và những đồ dùng phát sinh
 1. Thành phần quan khách được mời;
 1. Dân biểu
 2. Dân cử.
 3. Cá nhân, tổ chức, Tôn giáo và Cộng đồng người Việt
 4. Phóng viên báo chí truyền hình.

Bài Khác