California trả $4 tỉ cho nhiều người không đủ điều kiện hưởng Medi-Cal

California trả $4 tỉ cho nhiều người không đủ điều kiện hưởng Medi-Cal

 

Tòa nhà chính quyền California tại thủ phủ Sacramento. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

 

SACRAMENTO, California (AP)  Theo kết quả một cuộc thanh tra được công bố hôm Thứ Ba, ngày 30 Tháng Mười, thì trong bốn năm vừa qua, chính quyền California đã trả ít nhất $4 tỉ cho các trường hợp có thể không hội đủ điều kiện được nhận trợ giúp Medi-Cal chỉ vì không chịu xem xét kỹ lưỡng các sai sót trong hồ sơ.

Từ năm 2014 tới 2017, có hơn 450,000 người được cho là hội đủ điều kiện nhận trợ giúp Medi-Cal trong hệ thống của tiểu bang, nhưng lại bị coi là không đủ điều kiện trong hệ thống ở cấp quận, theo văn phòng thanh tra tiểu bang California. Có tới một nửa số trường hợp trái ngược này kéo dài trong hơn hai năm.

.

Bộ Y Tế và Xã Hội California, có trách nhiệm điều hành chương trình Medicaid của California, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng họ đồng ý với các đề nghị của cơ quan thanh tra và đang có biện pháp chấn chỉnh cần thiết.

Có ít nhất 170,000 người vẫn tiếp tục ở trong danh sách đủ điều kiện nhận trợ giúp dù rằng họ đáng lý ra chỉ được hưởng tạm thời và khoảng thời gian tạm thời đó đã chấm dứt.  Điều này khiến tạo thêm các chi phí lớn lao cho tiểu bang, theo kết luận của bản báo cáo.

Một số cư dân tiểu bang California đã nhận được trợ cấp “tạm thời” này tới hơn 3 năm sau ngày đáng lẽ đã phải chấm dứt.

Các thanh tra đề nghị cơ quan hữu trách phải tìm cách thu hồi lại các khoản tiền chi trả sai trái nếu có thể được và “thi hành các thủ tục cần thiết để chấm dứt tình trạng này.”

Bộ Y Tế và Xã Hội California cũng được yêu cầu là trợ giúp chính quyền quận để giải quyết các vấn đề hiện nay.

Có hơn 13 triệu người dân tiểu bang Californnia hiện đang trong chương trình Medi-Cal, vốn giúp người có lợi tức thấp đủ mọi dịch vụ y tế, kể cả răng miệng, sức khỏe tâm thần và cai nghiện ma túy.

Nguồn: Người Việt

Bài Khác