Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nợ trên 1,4 triệu tỷ đồng

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nợ trên 1,4 triệu tỷ đồng

RFA
2019-10-25

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)đã tham gia đấu thầu 30% cổ phần các mỏ dầu khí tại Malaysia của hãng năng lượng Murphy Oil vào năm 2014.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)đã tham gia đấu thầu 30% cổ phần các mỏ dầu khí tại Malaysia của hãng năng lượng Murphy Oil vào năm 2014.

Báo cáo mới nhất về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc do Thanh tra Chính phủ công bố hôm 25/10 cho biết tổng nợ của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước năm 2018 là hơn 1 triệu 400 nghìn tỷ đồng.

Thanh tra chính phủ cho biết tổng nợ của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước (TĐ, TCTNN) năm 2018 giảm 1% so với năm 2017 và chiếm khoảng 54% tổng nguồn vốn của các TĐ, TCTNN.

Nợ vay ngắn hạn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trong nước của các TĐ, TCTNN là 374.025 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2017.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết một số TĐ, TCTNN có số nợ vay trong nước tương đối lớn như: TĐ Điện lực Việt Nam (nợ khoảng 95 nghìn tỷ đồng), TĐ Dầu khí Quốc gia (nợ khoảng 114 nghìn tỷ đồng), TĐ Công nghiệp Than-Khoáng sản (nợ khoảng 42 nghìn tỷ đồng) TĐ Viễn thông Quân đội (nợ khoảng 28 nghìn tỷ đồng), TĐ Hóa chất (nợ khoảng 27 nghìn tỷ đồng), TĐ Công nghiệp Xi măng (nợ khoảng 11 nghìn tỷ đồng).

Cũng tin liên quan, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội thì trong số 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương, có nhiều dự án lỗ nặng và tổng nợ phải trả hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Các dự án thua lỗ được Chính phủ nêu ra như Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (nợ 7 nghìn tỷ đồng), nhà máy sản xuất sơ xợi Đình Vũ (nợ 7.8 nghìn tỷ đồng), nhà máy sản xuất nghiên liệu sinh học Quảng Ngãi (nợ 1.3 nghìn tỷ đồng), dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước (nợ 1.8 nghìn tỷ đồng).

Bài Khác