Buổi giặp mặt Bộ ngoại giao của Uỷ ban chống  văn hóa tôn giáo vận CS.

Buổi giặp mặt Bộ ngoại giao của Uỷ ban chống  văn hóa tôn giáo vận CS.

Với phái đoàn  Mục Sư Nguyễn Công Chính  North Carolina, Mục Sư Lê Minh Nam Cali, Gs Nguyễn Văn Tánh New York và  Nguyễn Thế Phong Philadelphia .

Dự ngày kỷ niệm nhân quyền cho thứ 24 ( Ngày nhân quyền cho Việt Nam)

MR. SCOTT BUSBY, DEPUTY ASSISTANT SECRETARY OF BUREAU OF DEMOCRACY HUMAN RIGHTS AND LABOR SPEAKS AT THE 24TH COMMEMORATION OF THE HUMAN RIGHTS DAY FOR VIETNAM
Ông Phó Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ Scott Busby phát biểu trong ngày Lễ Kỷ niệm lần thứ 24 thành lập Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam được tổ chức tại văn phòng thượng viện Hoa Kỳ.

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1999333953434592/

Related posts