Bầu cử Israel mang tính quyết định với số phận thủ tướng Netanyahu

Bầu cử Israel mang tính quyết định với số phận thủ tướng Netanyahu

Thụy MyĐăng ngày 17-09-2019 

media

Một phòng phiếu ở Rosh Ha’ayin, nhân bầu cử Quốc Hội Israel ngày 17/09/2019.Reuters

Lần thứ hai kể từ năm tháng qua, người dân Israel hôm nay 17/09/2019 lại đi bầu Quốc Hội. Do không lập được liên minh sau cuộc bầu cử lần trước, thủ tướng Benyamin Netanyahu quyết định giải tán Quốc Hội và cho bầu lại với hy vọng sẽ chiếm được ưu thế, nhưng tình hình rất phức tạp.

Đối thủ của ông Netanyahu là cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz, chủ trương tự do về các vấn đề xã hội nhưng « diều hâu » về an ninh.

Thông tín viên Guilhem Delteil tường trình từ Jérusalem :

« Thử thách hàng đầu của ông Benyamin Netanyahu là lại được giao phó nhiệm vụ lập chính phủ. Hồi tháng Năm, sau khi thất bại, lẽ ra ông đã phải để cho một dân biểu khác cố gắng thành lập một liên minh. Nhưng ông Netanyahu không thích điều này, thay vào đó ông cho giải tán Quốc Hội.

Để bảo đảm được tổng thống chỉ định làm thủ tướng, Benyamin Netanyahu muốn đảng Likud của ông phải là lực lượng mạnh nhất tại Quốc Hội. Vì vậy chiến dịch bầu cử của ông nghiêng về phía hữu, hứa hẹn sáp nhập nhiều mảng lớn của lãnh thổ Palestine, đưa ra những tuyên bố chống người Ả Rập. Và ông Netanyahu kêu gọi cử tri bỏ phiếu một cách thông minh, với hy vọng sẽ tranh thủ được phiếu của các đảng nhỏ.

Nhưng chiến lược này có nguy cơ vấp phải một điều bắt buộc: đó là thành lập một liên minh để chiếm đa số tại Quốc Hội. Bị yếu đi vì đang bị điều tra về tham nhũng, Benyamin Netanyahu nay có số đối tác tiềm năng hạn chế : chỉ có các đảng cánh hữu muốn tham gia chính phủ của ông. Như vậy sau hôm bầu cử, Netanyahu cần có các đảng mà ông đã cố thu phục cử tri của họ trong chiến dịch tranh cử. Và từ khi Knesset bị giải tán, không có cuộc thăm dò nào cho thấy ông Netanyahu sẽ có được đa số cánh hữu. »

Bài Khác