Bầu chọn cho Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá

Bầu chọn cho Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá

.

Kính thưa Quý vị,
Giải thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2019 sẽ được dành trao cho những người tại quốc nội đang trực diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dân Chủ, Công Lý và Độc Lập thật sự cho Việt Nam. Giải thưởng này do người Việt vinh danh người Việt.

Năm nay, Ủy ban Giải thưởng xin hân hạnh đề cử sáu người hay nhóm hoạt động đấu tranh tại quê nhà sau đây và kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước bầu chọn một trong sáu vị cho Giải Thưởng 2019.

Huỳnh Thục Vy
Nguyễn Văn Túc
Nhóm công nhân Đồng Nai
Siu Hanh
Trần Vũ Anh Bình
Trương Văn Dũng

Hạn chót của cuộc bầu chọn là ngày 1 tháng 3, 2019. Ngày công bố giải sẽ là ngày 2 tháng 3, 2019 tại Frankfurt, Đức.

Cũng như năm trước, người được Giải Thưởng 2019 sẽ được trao tặng $5,000 Mỹ kim, nhờ sự đóng góp của cộng đồng hải ngoại.

Cuộc bầu chọn nay hoàn toàn vô điều kiện và miễn phí: người tham gia bầu chọn không cần ghi tên, để giữ an toàn cho đồng bào trong nước muốn bầu.

Bầu chọn qua email, internet: hãy vào trang www.tinhthantranvanba.com

Ủy Ban Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá

Nguồn: Viễn Đông

Bài Khác