BẤT BÌNH

Xin chuyển tiếp thật rộng rãi.
BẤT BÌNHĐoạn văn sau đây là tiếng nói của một người dân đã trải qua bao đời Tổng Thống. Bà là một bà giáo người Mỹ dạy kindergarten (mẫu giáo) đã ở tuổi thất thập nhưng vẫn chưa nghỉ hưu, bà khuyến khích copy đoạn văn này và ký tên phía dưới nếu những ai đồng ý với bà.*
“I AM GONNA VENT HERE: I have lived through John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and Obama. In my lifetime I have never seen or heard of a President being scrutinized over every word he speaks, humiliated by the public to the point of wanting to hurt someone, slandered, ridiculed, insulted, and lied about. I have never heard their wives or children threatened, insulted, and humiliated.

I am truly ashamed of those who feel the need to constantly criticize the President of The United States. I am ashamed of the ruthless, hating, cruel Trump haters who have no morals, and news reporters who feel they have the right to purposely lie and do the things they are doing. Every other President, after they were elected and took the oath of office, were never attacked every day like this man. They weren’t on the news 24/7 being dissected by every word out of their mouth, always being pressured to do this or that, and never being given the support to do the important work that needs to be done. Never allowing him to do what he was elected for, without having to go through several levels of federal courts, just to be found he IS within his authority, and other presidents did the same before him. ENOUGH is ENOUGH is ENOUGH!! LEAVE THE MAN ALONE AND LET HIM DO HIS JOB, FOR HEAVEN’S SAKE! If you agree, copy and paste this to your timeline and put your name under the last name”Andrew Nguyen~*~oOo~*~*Bài viết từ bà Anita Young trên Facebook:“Bực mình hết sức chịu nổi rồi tôi cần phải viết ra đây: Tôi đã sống qua nhiều thời tổng thống từ John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush và Obama. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy hay nghe nói về một Tổng thống bị soi mói qua từng lời nói của mình, bị công chúng sỉ nhục đến mức muốn làm tổn thương người đó, bị vu khống, chế giễu, lăng mạ và dối trá. Tôi chưa bao giờ nghe vợ hoặc con cái của họ bị đe dọa, tấn công và phỉ báng.Tôi thực sự xấu hổ cho những người cảm thấy cần phải liên tục chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi xấu hổ về những kẻ ghét ông Trump tàn nhẫn, đáng ghét, độc ác, không có đạo đức và các phóng viên tin tức cảm thấy họ có quyền cố tình nói dối và làm những việc họ đang làm. Các vị Tổng thống khác, sau khi họ được bầu và tuyên thệ nhậm chức, không bao giờ bị tấn công mỗi ngày như người đàn ông này. Họ không có bị lên báo 24/7 để bị mổ xẻ bởi mọi lời phát biểu của mình, luôn bị áp lực phải làm điều này hay điều kia, và không bao giờ được ủng hộ để thực hiện công việc quan trọng cần phải làm. Không bao giờ cho phép ông ta làm những gì mà ông được bầu lên, mà không phải trải qua nhiều vụ kiện cáo ở cấp tòa án liên bang, sau đó thì thấy ông làm đúng ông trong chức vụ của mình, và các tổng thống khác cũng làm như vậy trước ông. ĐỦ RỒI và ĐỦ RỒI và ĐỦ RỒI !! HÃY ĐỂ ÔNG YÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG ĐỂ ÔNG LÀM BỔN PHẬN CỦA MÌNHNếu bạn đồng ý, hãy sao chép và post vào trang FB của bạn và ghi tên của bạn và tên họ của bạn ở dưới “@MAGA chuyển ngữ JCTran

Bài Khác