Bài phát biểu của ông Nguyễn Chính Kết tại Houston, Texas.

Bài phát biểu
của ông Nguyễn Chính Kết
tại Houston, Texas.

Kính thưa toàn thể Quý Vị đang tham dự buổi lễ ra mắt “Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản”,
Chúng tôi rất hân hạnh được Mục sư Nguyễn Công Chính mời tham gia vào “Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản”, đồng thời mời phát biểu trong lễ ra mắt hôm nay.
Kính thưa Quý Vị,
Ai trong chúng ta cũng nhận thấy hiện nay những người cộng sản ở trong nước đã và đang ra hải ngoại này càng ngày càng nhiều. Với những tiền bạc khổng lồ mà họ đã kiếm được một cách không bình thường hoặc không hợp đạo đức bằng nhiều cách, họ đã ra hải ngoại, chẳng hạn như Hoa Kỳ, và đã mua những căn nhà rất sang trọng ở những khu giàu có, mua những cơ sở làm ăn lớn, thậm chí mua cả những cơ sở truyền thông như các đài truyền hình, truyền thanh, v.v…
Về mặt tôn giáo, cộng sản ở trong nước cũng đã và đang gửi ra hải ngoại những tu sĩ được họ đào tạo trong các tôn giáo, và họ cũng tạo điều kiện cho những tu sĩ ấy có những cơ sở tôn giáo tại hải ngoại để có những hoạt động về tâm linh tôn giáo, để nhận được những tiền bạc vật chất do các tín đồ dâng cúng hầu có phương tiện hoạt động cho cộng sản, và những hoạt động tôn giáo ấy cũng nhằm che mắt cho những hoạt động văn hóa, chính trị có lợi cho chế độ cộng sản.
Tất cả những người, những cán bộ, những tu sĩ đã được cộng sản đào tạo mà họ gửi ra hải ngoại, cũng như những cơ sở tôn giáo, cơ sở làm ăn, hay những cơ sở truyền thông mà họ mua được tại hải ngoại, tất cả đều được cộng sản từ trong nước điều khiển cách nào đó theo một kế hoạch thâm độc được nghiên cứu rất kỹ để đánh phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại, làm cho người Việt và những tổ chức người Việt chống lại họ bị chia rẽ, nản chí, tan rã, hoặc mớm cho giới trẻ tại hải ngoại những tư tưởng có lợi cho họ.
Trước tình trạng nguy hiểm đó đang càng ngày càng trở nên hiện thực, rõ ràng, chúng ta, những người yêu nước và chống cộng, những người đấu tranh cho tự do dân chủ tại hải ngoại này, phải có những phương cách cụ thể và hữu hiệu, để vô hiệu hóa những nỗ lực của cộng sản tại hải ngoại này. Vì thế, chúng tôi rất vui mừng khi được biết chúng ta đã có một “Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản” tại hải ngoại, mà hôm nay là ngày ra mắt quần chúng lần đầu tiên tại Cali Hoa Kỳ, để phá tan những âm mưu của cộng sản muốn phá rối cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
“Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản” rất cần được mọi người Việt ủng hộ về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần, từ tài chánh đến kế hoạch, v.v… Và Ủy ban cũng rất cần những người nghiên cứu để đưa ra một đường lối cụ thể và hữu hiệu hầu thực hiện mục đích mà Ủy ban đã vạch ra.
Trước khi kết thúc, chúng tôi xin chân thành kính chúc Quý Vị đang tham dự hôm nay, cũng như mọi thành viên trong “Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản” luôn an vui mạnh khỏe, tinh thần vững mạnh, để tiếp tục đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, và trường tồn trong hùng cường và vinh quang.
Xin kính chào tất cả Quý Vị.
Nguyễn Chính Kết

Bài Khác