Ân Xá Quốc tế: KIỂU QUY TỘI LỐ BỊCH “XÚC PHẠM QUỐC KỲ” ĐỐI VỚI HUỲNH THỤC VY PHẢI HỦY BỎ

Ân Xá Quốc tế: KIỂU QUY TỘI LỐ BỊCH “XÚC PHẠM QUỐC KỲ” ĐỐI VỚI HUỲNH THỤC VY PHẢI HỦY BỎ

Ông Nicholas Bequelin, Giám đốc khu vực Đông – ĐNÁ và Thái Bình Dương của Ân Xá Quốc tế nói: “Bản luận tội buồn cười này phải bị hủy bỏ vì nó chỉ duy nhất nhằm bịt miệng một nhà hoạt động ôn hòa tận tụy.

Đây là một vụ án truy tố vì động cơ chính trị mà nhà cầm quyền sử dụng để đối phó với các hoạt động không mệt mỏi của Huỳnh Thục Vy, phô bày các vi phạm nhân quyền và quy trách nhiệm cho nhà cầm quyền Việt Nam.”

“Việc chính quyền dùng điều khoản “xúc phạm quốc kỳ” để đàn áp tiếng nói phản biện ôn hòa thể hiện cuộc tấn công ngày càng khốc liệt vào quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Sự xúc phạm thật sự ở vụ án này không phải là xúc phạm quốc kỳ, mà chính là nhà cầm quyền Việt Nam đã thiếu sự tôn trọng luật quốc tế và tiêu chuẩn nhân quyền.”
==============================
Viet Nam: Ludicrous charge against activist accused of ‘insulting national flag’ must be dropped

29 November 2018, 10:43 UTC
A charge of “insulting the national flag” against prominent Vietnamese human rights activist Huynh Thuc Vy amounts to an attack on freedom of expression by the authorities and must be dropped, Amnesty International said ahead of her trial on Friday.

It is rare for the authorities to prosecute a human rights activist for this charge, which carries a maximum penalty of three years’ imprisonment, in a disturbing sign of the intensifying crackdown against peaceful dissent in the country.

“This ludicrous charge must be dropped as it is aimed solely at silencing a dedicated, peaceful human rights activist. This is a politically motivated prosecution, brought by the authorities in response to Huynh Thuc Vy’s tireless work to expose human rights violations in Viet Nam and hold the powerful to account,” said Nicholas Bequelin, Amnesty International’s Regional Director for East and Southeast Asia and the Pacific.

“For the authorities to use the charge of ‘insulting the national flag’ to curb peaceful criticism underlines the worsening crackdown on the right to freedom of expression in Viet Nam. The real insult here is the lack of respect the authorities are showing for human rights and international law and standards.”

Background

Huynh Thuc Vy is the founder of the organization Vietnamese Women for Human Rights, whose work aims to support women human rights defenders in Viet Nam. She regularly blogs about human rights violations, including the persecution of ethnic minorities in the country.

Her trial is due to take place on Friday 30 November at the People’s Court of Buon Ho town, Dak Lak province. Huynh Thuc Vy was accused of “insulting the national flag” after a photo of her standing next to a Vietnamese flag with white paint splashed over it appeared on her Facebook page.

Over the past year, the crackdown on dissent in Viet Nam has escalated, with many peaceful activists arrested, tried unfairly and sentenced to years in prison, prompting scores of others to flee the country.

https://www.amnesty.org/…/viet-nam-ludicrous-charge-agains…/

Bài Khác