Hình ảnh Lễ Giỗ Cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm tại thành phố Köln, Đức quốc.

 

Hôm thứ Bảy, ngày 03-11-2018, Khối “Tinh thần Ngô Đình Diệm” tại Cộng hòa Liên bang Đức đã cùng với các nhân sĩ, tổ chức, hội đoàn, đảng phái và đồng hương tổ chức Lễ Giỗ Cố Cố Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm tại thành phố Köln, Đức quốc.

 

 

Nguồn ảnh: Đpv Thanh Trang (Germany)

Bài Khác