Lời kêu gọi của Uỷ Ban Chống Văn Hoá Tôn Giáo Vận Cộng Sản

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lời kêu gọi của Uỷ Ban Chống Văn Hoá Tôn Giáo Vận Cộng Sản

Thứ Bảy ngày 17/3/2018 vừa qua, Uỷ Ban Chống Văn Hoá Tôn Giáo Vận Cộng Sản đã tổ chức lễ ra mắt do mục sư Nguyễn Công Chính và một số thành viên khác thành lập. Và phóng viên SBTN đã có mặt tại văn phòng của uỷ ban để được biết thêm nguyên nhân vì sao Uỷ Ban Chống Văn Hoá Vận Cộng Sản thành lập trong lúc này.

Bài Khác